Homo Ludens – eller 7 kapittel frå eit rastlaust liv

Om du kunne velga ditt eige namn kva ville du ha heitt? Er den måte me tenkjer på den mest naturlege for oss? Er me dei me har behov for å vera? Kva lengtar me etter? Kva gjer oss lykkelege?

”Homo Ludens- eller 7 kapitel frå eit rastlaust liv” er ein dokumentarfilm om den surrealistiske poeten Triztan Gyldenløwe Vindtorn. Det er ein film om enkeltmenneske si lengting etter meining og heilhet i tilværelsen. Den stiller spørsmål om kvifor me er dei me er, om valga me tek, kva som betyr noko for oss og kva me søkjer oss mot. Samtidig er det ein film om opprør og å skapa ei forståing for det framande.

Se filmen fredag 5. desember 21.50 på NRK2, og les hva Dagbladet skrev om filmen her!

Regi, manus, klipp
SONDRE H BJØRGUM
Foto
HENNING HUSØY
Etterarbeid
FREDRIK HYGEN GUDESEN
LET-Regi India
LOWRI REES
Produsert av
EKKOFILM
og BJØRGUM FILM OG TV