Den første anmeldelse av Mysteriet Holst kom i Rushprint i dag.

Les den her.