I dagens papirutgave av Klassekampen kan du lese en artikkel om Mysteriet Holst.

Filmen omtales blant annet som en Dokumentar noir:

“Trovik har valt å formidla «Mysteriet Holst» lik ein «film noir» – den store, urbane krimsjangeren frå 1940-talet. – Dette er på alle vis ei skuggefull historie, som gjev deg ei ekkel kjensle. Difor valde vi dette uttrykket, då vi bestemte oss for å rekonstruera det siste døgnet i Holsts liv: frå han reiste frå Lillehammer til han vart funnen død på eit loft i Stockholm.”