I dagens papirutgave av Aftenposten kan du lese en stor artikkel om Mysteriet Holst.