Mysteriet Holst har fått en meget god og grundig anmeldelse i Aftenposten, som kan leses i nettutgave her.

I anmeldelsen trekkes blant annet fram:

 

«Gjennom dyktig fortellerteknikk understøttet av grundige undersøkelser blir den offisielle versjonen plukket fra hverandre, trinn for trinn. Tidligere ukjent materiale blir lagt fram. Historien er godt fortalt, som en gradvis avdekket kriminalgåte, en historisk påskekrim, uten utidig effektmakeri etter mitt skjønn, men med god dokumentasjon som virker overbevisende. Teorien om at det var et selvmord blir nær umulig å opprettholde»

 

«Vi får se alle likets kulehull, men ikke hvem morderen var, fordi det lar seg ikke fastslå med sikkerhet så lang tid etterpå. Filmakerne har måttet unngå å kjøre seg fast i påstander mot avdøde enkeltpersoner som ikke lenger lar seg bevise (…) Derfor ender det som det begynte, i et mysterium, samtidig som den offisielle forklaringen – selvmordet – blir gjort til skamme.»