Fredrik Gudesen

Avdeling: Oslo

Email: fredrik@ekkofilm.no

Stian Trovik

Avdeling: Trondheim

Email: stian@ekkofilm.no

Jon Skår

Avdeling: Trondheim

Email: jon@ekkofilm.no

Kim Arntzen

Avdeling: Trondheim

Email: kim@ekkofilm.no

Eivind Vaa

Avdeling: Oslo

Email: eivind@ekkofilm.no